Att hämta hem bil från utlandet

Det största bestyret med att importera en bil är antagligen transporten. De mindre bestyren så som registrering och eventuellt fipplande med sätesbälten bleknar i jämförelse. För att gå rakt på sak finns i stort sett två sätt att lösa det hela: själv hyra fristående container eller köpa en paketlösning med transport och container.

Hyra container själv

Väljer man att själv hyra container måste man först ta kontakt med ett bolag som sysslar med containeruthyrning. De finns ett flertal företag som sysslar med sådant. Alla har däremot inte containrar som lämpar sig för fordonstransport. Se till att välja rätt företag så du inte står där med en för ändamålet obrukbar sopcontainer. Ska bilen importeras från ett land utanför EU finns särskilda importregler. Man ska i stort sett alltid deklarera fordonsvärdet och betala en tioprocentig tullavgift med tjugofemprocentig moms. Räknas bilen som ett samlarfordon behöver man däremot endast betala en tolvprocentig tullavgift. För att bilen ska räknas som samlarfordon måste den vara särskilt dyr, inte vara ämnad att använda som bruksfordon och vara sällsynt. Det betyder att det antagligen bara är de äldsta bilarna som undkommer momsavgiften. Tänk även på att teckna en transportförsäkring. Har man inte möjligheten att själv transportera containern måste man också anlita en transportfirma eller överväga att köpa en paketlösning med transport och container.

Paketlösning med transport och container

Om det verkar för omständligt att på egen hand sörja för hyra och transport av container finns det företag som sysslar med helhetslösningar för bilimport. Dessa kan med hjälp av uppgifter om fordonets vikt och dimensioner, körbarhet och behov av upphämtning uppskatta kostnaden för frakt och ge dig en offert. Ibland kan detta bli en billigare lösning då delar av transporten kan ske med hjälp av så kallade ro-ro fartyg, eller bilfärja, där bilen transporteras direkt i fartygets bilutrymme. Väljer man denna lösning finns även ofta möjligheten att få hjälp med tulldeklaration. Är det första gången man importerar eller saknar man kontaktnät i landet bilen ska hämtas från kan det vara ett tryggare alternativ.

Vilket sätt bör man välja?

Det beror helt och hållet på vilket sätt som man känner sig mest bekväm med. Saknar man erfarenhet av bilimport och saknar kontaktnät i landet där bilen ska hämtas är det antagligen enklare med en paketlösning. Vill man däremot ha kontroll i hela kedjan är det helt klart bättre att sörja för egen container och transport.